Waar kunt u sloopmeters voor gebruiken?

Stal bouwen

Wilt u een nieuwe stal bouwen of uw bestaande stal uitbreiden? Diverse provincies hebben beleidskaders welke een uitbreiding van staloppervlakten toestaat in ruil voor de sloop van stallen op een andere locatie. Voorbeelden hiervan zijn de stalderingsregeling in de provincie Noord Brabant en het Gelders Plussenbeleid in de provincie Gelderland.

Bent u op zoek naar sloopmeters ten behoeve van een staluitbreiding zoek vrijblijvend in ons aanbod.

Woning bouwen

Steeds meer gemeenten en provincies nemen beleidskaders aan om in ruil voor de sloop van stallen een nieuwe woning te mogen bouwen. Voorbeelden hiervan zijn de Ruimte voor Ruimte regeling (in onder andere Noord Brabant) en de Rood voor Rood regeling (in onder andere Gelderland). Ook diverse gemeenten hebben eigen beleidskaders om een woning te kunnen bouwen in ruil voor de sloop van stallen.

Bent u op zoek naar sloopmeters voor de bouw van een nieuwe woning zoek dan vrijblijvend in ons aanbod.

Sloopmeters overig

De overige sloopmeters zijn divers inzetbaar. Onderstaand staan een aantal mogelijkheden weergegeven.

Inhoud woning vergroten
Loopt u vast op de maximale toegestane inhoudsmaat van uw woning uit het bestemmingsplan? Steeds meer gemeenten bieden de mogelijkheid om deze maat te vergroten in ruil voor de inzet van sloopmeters.

Vergroting oppervlakte bijgebouwen bij een woning
Wilt u extra bijgebouwen bij uw woning plaatsen en loopt u tegen de maximale toegestane oppervlakte van bijgebouwen in het bestemmingsplan? Vaak is het mogelijk door inzet van sloopmeters deze oppervlakte te vergroten.

Bedrijf (MKB) uitbreiden 
Wilt u, uw bedrijf in het buitengebied uitbreiden en loopt u tegen de maximale, bebouwde oppervlakte maat aan, beschreven in het bestemmingsplan? Door de inzet van sloopmeters is het vaak mogelijk de uitbreiding toch te laten plaatsvinden.

Kwaliteitsverbeteringsregeling / sloop-bonus regeling
Steeds vaker wordt er door de overheidsinstanties een vergoeding / kwaliteitsverbetering gevraagd in ruil voor het mogelijk maken van een bepaalde ruimtelijke ontwikkeling. Deze kwaliteitsverbetering kan voldaan worden door de inzet van sloopmeters.

Bent u op zoek naar overige sloopmeters? Zoek vrijblijvend in ons aanbod.

Bovenstaand zijn niet alle mogelijkheden voor de inzet van sloopmeters weergegeven. Loopt u tegen een bepaalde vraag of probleem aan waarbij de inzet van sloopmeters kan helpen? Neem dan vrijblijvend contact ons op. Wij helpen u graag!

Op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Hulp nodig?
085 - 043 1949