Staldering/Stalderingsbewijs

De stalderingsregeling is een beleidsregel van de provincie Noord-Brabant. De provincie wil hiermee een uitbreiding van vee tegengaan en tegelijkertijd leegstand van stallen voorkomen. Hiervoor heeft de provincie in de regio's Midden- en Oost-Brabant de stalderingsregeling in het leven geroepen. Door gebruik te maken van een stalderingsbewijs kunt u uw stallen ten behoeve van de veehouderij uitbreiden.

Vanaf 1 november 2017 is de Beleidsregel staldering Noord-Brabant in werking getreden en is het mogelijk om bij het stalderingsloket een stalderingsbewijs aan te vragen. Reland kan u begeleiden met de aanvraag van een stalderingsbewijs. Daarnaast biedt Reland u hét platform, om uw sloopmeters kosteloos te koop aan te bieden. Wanneer u, uw bedrijf wilt uitbreiden kunt u via Reland uw stalderingsmeters aankopen. Kijk hier voor het actuele aanbod. Daarnaast kan Reland adviseurs u begeleiden in de bestemmingsplan procedure ten behoeve van uw bedrijfslocatie

Wat houdt deze stalderingsregeling/stalderingsbewijs in?

Wanneer u, uw huidige stallen wilt uitbreiden dient er per 1 m2 uitbreiding 1,1 m2 aan andere stallen gesloopt te worden. De provincie Noord-Brabant heeft voor deze regeling in Midden- en Oost-Brabant 6 stalderingsgebieden aangewezen. Binnen deze gebieden moeten stallen per gebied gestaldeerd worden. Een boer die wil uitbreiden zal door middel van een stalderingsbewijs de te saneren stallen uit hetzelfde stalderingsgebied moeten gebruiken om deze ontwikkeling mogelijk te kunnen maken. De stalderingsgebieden zien er als volgt uit:

Het stalderingsloket van de provincie Noord-Brabant is verantwoordelijk voor het uitgeven, controleren en innemen van stalderingsbewijzen. Reland adviseurs kan u begeleiden bij de aanvraag van een stalderingsbewijs.

Voor wie geldt de stalderingsregeling?

Alle veehouderijen binnen de stalderingsgebieden met uitzondering van nertsen-,  melkrundvee- en schapenhouderij dienen bij uitbreiding te voldoen aan de stalderingsregeling.

Welke eisen stelt de stalderingsregeling aan het stalderingsbewijs?

De uitbreider dient een stalderingsbewijs aan te vragen. Alleen bestaande stallen mogen gebruikt worden voor de stalderingsregeling. Dit houd in dat het moet gaan om een op 17 maart 2017 feitelijk aanwezig, legaal opgerichte stal. Verder dient deze stal gedurende 3 jaar voorafgaand aan de sloop onafgebroken bedrijfsmatig in gebruik te zijn geweest voor het houden van de dieren. De stallen die gesaneerd worden dienen in hetzelfde stalderingsgebied te liggen als waar de uitbreider zijn stallen wil uitbreiden. De stallen die opgenomen worden in het stalderingsbewijs dienen ten minste 110% van de uitbreiding te bevatten. Reland beoordeelt na plaatsing, verblijvend of het aanbod voldoet aan de gestelde eisen in de stalderingsregeling.

Vanaf wanneer geldt deze regeling?

De provincie Noord-Brabant heeft de stalderingsregeling aangenomen die per 1 november 2017 in werking is getreden.

Wat biedt Reland?

Reland biedt u hét platform, om uw sloopmeters kosteloos te koop aan te bieden. Wanneer u, uw bedrijf wilt uitbreiden kunt u via Reland uw sloopmeters aankopen. Kijk hier voor het actuele aanbod. Daarnaast kan Reland adviseurs u begeleiden bij de aanvraag van uw stalderingsbewijs, met de aan- of verkoop van uw sloopmeters en de herbestemming (bestemmingsplan wijziging) van uw (voormalige) bedrijfslocatie.

Voor meer informatie over de stalderingsregeling kunt u contact met ons opnemen.

Op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Hulp nodig?
085 - 043 1949